Adresa:
Dubrovnik
Dubrovačko - Neretvanska
20 000
Hrvatska
Telefon:
(+385) (0)20/356-156 , (+385) (0)20/356-190
Mobitel:
(+385) (0)20/356-161